materyalim
Türkçe Kelimeler

Türkçe Kelimeler

Türkçede En Çok Karıştırılan Kelimeler

Günlük Hayatta Kullandığımız hatalı kelimeler ve doğruları

kâr

kar

cefakeş

cefakâr

âyan

ayan

âdemiyet

ademiyet

vâkıâ

vakıa

tabi

tabii

meşrutiyet

meşruiyet

bâtın

batın

âmâ

ama

hâlâ

hala

Yeni kelimeler için sayfayı yenileyiniz.

Bir Kelime

pagoda

Çin, Japonya vb. Uzak Doğu ülkelerinde kule biçiminde yapılmış tapınak

Bir Deyim-Atasözü

erkek arslan arslan da dişi arslan arslan değil mi?

`güçlülük ve yüreklilik yalnızca erkeklerde değil kadınlarda da vardır` anlamında kullanılan bir söz

Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

parağraf

paragraf

Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

mütaakip

mütea:kip

AraçlarAraçlar

Akademik İlanlarAkademik İlanlar

Üniversitelerin Yayınladığı Akademik İlanlar

Pratik BilgilerPratik Bilgiler

Ösym'nin Düzenlediği Sınavlar Hakkında Bilgiler

Sınav TarihleriSınav Tarihleri

Ösym'nin Düzenlediği Sınav Tarihleri

Türkçe KelimelerTürkçe Kelimeler

Türkçede En Çok Karıştırılan Kelimeler ve Doğruları

ÖğretmenÖğretmen

Öğretmenlik ve Atamalar Hakkında Son Gelişmeler