materyalim
Türkçe Kelimeler

Türkçe Kelimeler

Türkçede En Çok Karıştırılan Kelimeler

Günlük Hayatta Kullandığımız hatalı kelimeler ve doğruları

kâp

kap

hâkim

hakim

teşrif etmek

tefriş etmek

iltica

irtica

musahabe

muhasebe

nüfuz

nüfus

nefîs

nefis

tasfiye

tavsiye

nâzım

nazım

beraat

berat

Yeni kelimeler için sayfayı yenileyiniz.

Bir Kelime

ölçünlü dil

Kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında tespit edilmiş, eğitim, hukuk, basın yayın alanları ile resmî yazışmalarda kullanılan, işlev ve geçerlilik alanı geniş, sosyal sınıf ve yerel iz taşımayan dil türü, standart dil

Bir Deyim-Atasözü

eski hayratı da berbat etmek

bir işi daha iyi bir duruma sokmaya çalışırken büsbütün bozmak

Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

motorsiklet

motosiklet

Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

sütüdyo

stüdyo

AraçlarAraçlar

Akademik İlanlarAkademik İlanlar

Üniversitelerin Yayınladığı Akademik İlanlar

Pratik BilgilerPratik Bilgiler

Ösym'nin Düzenlediği Sınavlar Hakkında Bilgiler

Sınav TarihleriSınav Tarihleri

Ösym'nin Düzenlediği Sınav Tarihleri

Türkçe KelimelerTürkçe Kelimeler

Türkçede En Çok Karıştırılan Kelimeler ve Doğruları

ÖğretmenÖğretmen

Öğretmenlik ve Atamalar Hakkında Son Gelişmeler